Bedrijfsbeleid

Bedrijfsbeleid voor kwaliteit, milieu en veiligheid

Klanten

 

In het middelpunt van onze activiteiten staan de behoeften en de tevredenheid van onze klanten. Zij zijn de maatstaf voor de kwaliteitseisen aan onze producten en diensten.

 

Kwaliteit

 

Kwaliteit betekent voor ons conformiteit aan de eisen die aan onze producten en diensten worden gesteld alsmede het leveren binnen de gestelde termijn tegen een concurrerende prijs / prestatie verhouding.

 

Milieu

 

Met milieuvriendelijke producten, processen en milieubewuste gedragingen, dragen wij bij aan milieuvriendelijke activiteiten en aan de vermindering van ecologische schade. Door gebruik te maken van onze producten blijven hulpbronnen gespaard.

 

Beveiliging

 

Wij brengen alleen producten op de markt die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Wij beschermen de gebouwen, de bedrijfs- en productieapparatuur, alsmede gegevens en know how voor verlies en ongeoorloofde toegang. Door het handhaven van een veilige en gezonde werkomgeving zorgen wij voor de vermindering en preventie van ongevallen, ziekten en schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

 

Management Systeem

 

Met ons geïntegreerd, procesgeoriënteerde management systeem, scheppen wij de voorwaarden voor de uitvoering van onze strategie, beleid en doelstellingen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verplichtingen en verdere eisen. Met gecontroleerde processen en bekwame medewerkers, voldoen wij aan de kwaliteit, - milieu- en veiligheidseisen.

 

Werknemers

 

De medewerkers zijn de belangrijkste factor voor duurzaam succes. Elke werknemer heeft in het kader van haar taken en verantwoordelijkheden de plicht om zich kwaliteit, milieu en veiligheidsbewust te gedragen. Zij handelen met wederzijds respect, eerlijkheid en integriteit. De leidinggevenden zijn aangesteld om het bedrijfsbeleid uit te voeren en om zich fatsoenlijk te gedragen ten opzichte van hun werknemers. Door middel van open informatiebeleid, gerichte opleiding en leiderschap aan de onderling overeengekomen doelstellingen, scheppen zij de randvoorwaarden voor het autonoom en verantwoord handelen.

 

Leveranciers

 

Wij verlangen van onze leveranciers dat zij onze kwaliteit-, milieu- en veiligheidseisen vervullen. Wij ondersteunen hen daarbij actief om ze in staat te stellen om deze doelstellingen te behalen en hun management systeem te verbeteren.

 

Continue verbetering

 

Door systematische beoordeling van risico’s, kansen en eerdere prestaties worden re-actieve en preventieve maatregelen getroffen voor continue en duurzame verbetering van het managementsysteem, de kwaliteit van onze producten en diensten alsmede milieu- en veiligheidsprestaties.

 

Kontakt

Huba Control Headquarters

Industriestrasse 17

CH-5436 Würenlos +41 (0) 56 436 82 00

+41 (0) 56 436 82 82

 

Kontaktieren Sie uns