Domotica

Het type 450 is de geschikte verschildruktransmitter in de gebouwautomatisering voor HVAC- en VAV-systemen. Het wordt voornamelijk gebruikt in decentrale HVAC-systemen, waar het de verschildruk van het filter en de luchtstroming in luchtkanalen meet. In luchtkanalen kunnen meerdere type 450 verschildruktransmitters worden geïnstalleerd, die vervolgens de luchtstroom en het toerental van de ventilator bewaken. Het type 450 kan ook worden gebruikt in een VAV-regeling om de luchtstroom door de klep te bewaken.

 

Een verkeerde keuze van de druktransmitter brengt de volgende risico's met zich mee:

 

  • Lage prestatie van de drukmetingen door pollen en fijne stofdeeltjes
  • Ongebalanceerde gebieden als gevolg van slechte drukmetingen zullen het energieverbruik verhogen
  • Kan niet worden gebruikt in vuile omgevingen

 

Voordelen van het type 450, gebaseerd op de buigbalktechnologie:

 

  • Uitstekende nauwkeurigheid, ongeacht de omgevingsomstandigheden
  • Geschikt voor omgevingen die pollen en fijne stofdeeltjes bevatten
  • Eenvoudig te configureren, digitale uitgang (I2C) en analoge uitgang

 

Geschikt voor de volgende veeleisende omgevingen: